Sportske radionice

Sportska radionica se provodi prema interesu roditelja i djece

Provedba programa

Provedbu redovitog razvojnog programa treba kontinuirano obogaćivati u smjeru stalnog razvoja djetetovih potreba i interesa. Osnovna potreba djeteta je potreba za kretanjem i boravkom na svježem zraku, a omogućuje pravilan psihofizički rast i razvoj djeteta. Stoga su sportske aktivnosti od iznimne važnosti za svako dijete od najranije životne dobi kako bi rast i razvoj tekao neometano.

Sportske radionice

Cilj je odgojno obrazovanog rada u ovom području:

  1. razvijati zdravstvenu i tjelesnu kulturu djece radi čuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja svoje okoline.
  2. očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djece, kao i poticanje njihovog cjelovitog razvoja svih funkcija, sposobnosti i potencijala.

3.osposobiti djecu za svakodnevno vježbanje i korisno korištenje slobodnog vremena.

Zadaci:

  1. Stjecanje novih motoričkih znanja iz različitih kinezioloških aktivnosti te utjecaj na razvijanje bazičnih motoričkih sposobnosti (brzina, gibljivost, koordinacija, preciznost, snaga, ravnoteža)
  2. Zadovoljavanje osnovne djetetove potrebe za igrom i kretanjem
  3. Boravak na svježem zraku
  4. Vizualni doživljaj sportskog terena i primjena motoričkih znanja u stvarnim uvjetima
  5. Upoznavanje sa sportovima, sportskim disciplinama i sportašima
  6. Njegovati potrebu za suradnjom među djecom i usvajanjem osnovnih normi ponašanja

Upoznavanje sa sportovima, sportskim disciplinama i sportašima.