Mješovita grupe-zašto su dobre za stariju djecu

Mješovita grupe-zašto su dobre za stariju djecu

Roditelji su često u dilemi da li je za dijete bolje da ide u vrtić u kojemu će biti u mješovitoj grupi ili vrtić gdje će biti s vršnjacima u grupi.

Roditelji se često brinu hoće li njihovo dijete nazadovati u razvoju ako se druži s mlađom djecom.  Također, brine ih hoće li biti frustrirano da nije dovoljno napredno ako je u grupi sa starijom djecom. I to je potpuno razumljivo!

Jasno je da će dijete od polaska u osnovnu školu još najmanje 8 godina provesti sa svojim vršnjacima u razredu. Zato,  želimo se usmjeriti na važne aspekte interakcije djece različitih godina i kakve benefite dijete može imati od druženja s mlađom ili strarijom djecom osobito u prvih 7 godina života.

kockice2

Dobrobiti kod starije djece od mješovite grupe:

  • Briga za mlađu djecu.
  • Razvoj empatije i razumjevanja potrebe drugih (jedno od najvažnijih elemenata za daljni razvoj i uspješnost svih interpersonalnih odnosa).
  • Učenje mlađe djece (mentorstvo). Istraživanja su pokazala da je učenje učikovitije ako dijete uči drugo dijete.
  • Uloga vođe i jačanje samopouzdanja.
  • Kod mlađe djece dolazi do motivacija za napretkom dok gleda stariju djecu i njihove vještine.

Djeca se, kao i odrasli konstantno uspoređuju s drugima sličnim sebi (fizički, intelektualno, socijalno) i vrlo jasno procjenjuju u čemu su bolji ili lošiji od vršnjaka. Negativno uspoređivanje s vršnjacima može imati jako negativne emocionalne reakcije kod djece.

Kod neke djece može doći do niskog samopouzdanja i frustracije u vršnjačkim grupama ako dijete percipira da nije jednako uspješno kao i druga djeca.  Tada se može javiti otpor za odlazak u školu i odbijanje učenja i druženja s drugom djecom te psihosomatski problemi.

Dakle, važno je naglasiti da dijete neće nazadovati u razvoju ako je u grupi s mlađom djecom. Odgojiteljeva uloga je da planira i priprema aktivnosti koje potiču razvoj djetetovih vještina i sposobnosti.

Dajte djetetu da bira s kim će se družiti!

 

Nemojte zaboraviti!

Djeca često odustaju od nekih aktivnosti u kojima su neuspješni jer se boje sljedećeg neuspjeha što dugoročno smanjuje samopouzdanje. Izbjegavanjem aktivnosti djeca samo potvrđuju svoj neuspjeh jer nemaju prilike sebi dokazati da mogu uspjeti u toj aktivnosti.

Djeca u vršnjačkim grupa nemaju priliku družiti se s mlađom djecu, dok djeca u mješovitim grupa imaju priliku birati družiti se i s vršnjacima i s mlađom djecom.