Likovne radionice

Likovne radionice

Likovne radionice

Temelj kvalitete cjelokupnog djetetovog razvoja i pretpostavki njegove uspješne budućnosti je pravo na učenje i puni razvoj svih djetetovih potencijala. O učincima postignutim u ranom djetinjstvu ovisi djetetovo kasnije napredovanje u školi i životu uopće.

Sukladno tome, provedbu radionica treba kontinuirano obogaćivati u smjeru stalnog razvoja djetetovih potreba i interesa. Organizacijom likovnih, glazbenih, lutkarsko-scenskih odgojnih situacija u dječjem vrtiću, potaknut ćemo kod djece želju za takvim stvaranjem i izražavanjem, a time i bolju pripremu za polazak u osnovnu školu i život.

Likovnim sadržajima moguće je dublje i cjelovitije potaknuti doživljaje djece i njihovo stvaralačko izražavanje.

Kulturna baština – folklorna baština i narodni plesovi

U okviru radionica očuvanja kulturne baštine, djeca uče i upoznaju glavne karakteristike, običaje i povijesti kraja u kojem žive, upoznaju stare dalmatinske pjesme, jezik i tradicijske plesove, stječu domoljubne osjećaje i poštovanje prema kulturnoj baštini Hrvatske.

Više

Dramsko – scenske i lutkarske radionice

Radionice koje omogućavaju razvijanje stvaralačkih i umjetničkih potencijala djece. Igrom i čitanjem priča, kod djece se razvija vokabular, rečenica, govor, stječe se sposobnost prepričavanja i opisivanja događaja i priča. Likovnim izražajem priče postaju slike, dječja mašta se stavlja na papir i postaje vidljiva i stvarna, izradom lutaka i scene priča postaje stvarnost, a glumom na sceni se razvija govor, samopouzdanje i motorika djeteta. Na radionicama sudjeluju i roditelji i djeca, što omogućava obiteljsko zbližavanje i uključivanje obitelji u rad vrtića. U okviru dramsko-scenskih radionica djeca sudjeluju na priredbama, glumačkim predstavama i igrokazima, recitacijama i sl.

Glazbene radionice

Kroz glazbene radionice djeca stječu osjećaj za glazbu, zvuk, razvijaju motoriku kroz ples, uče glasove i riječi, obogaćuju svoj rječnik, ispituju i proširuju svoje glasovne sposobnosti, potiče se kognitivni razvoj djeteta kroz učenje stihova, a stječe se i samopouzdanje i osjećaj pripadnosti kroz nastupe i priredbe. Cilj je kroz pjevanje, ples, sviranje, slušanje glazbe i različite oblike izražavanja razvijati svestranu kreativnost i individualnost djeteta te doprinositi cjelovitom razvoju djeteta rane i predškolske dobi. Kroz glazbene radionice djeca nastupaju uz pratnju glazbenih instrumenata i to na priredbama i koncertima.

Likovne radionice

Djeca predškolske dobi po prirodi su vrlo radoznala, kreativna i originalna u likovnom izričaju. Treba im nuditi mnoštvo materijala, omogućavati im slobodan rad i poticati ih da isprobavaju, kombiniraju i eksperimentiraju u svojem likovnom izričaju. Svakodnevnim radom u likovnim centrima djeca razvijaju finu motoriku ruke i proširuju svoje kognitivne i vizualne mogućnosti, razvijaju osjećaje prema okolini, predmetima, prepoznaju oblike i materijale kojima su svakodnevno okruženi, prepoznaju boje i predočavaju svoju zbilju i maštu na papir. Poticanjem likovnih aktivnosti razvija se cjelokupna djetetova ličnost.