Prehrana u našem vrtiću temelji se na suvremenim prehrambenim standardima.

Zaštita zdravlja

Kao primarni zadatak u zaštiti zdravlja je rad na prevenciji koji se sastoji u nizu mjera: tjelesno vježbanje, svakodnevni boravak za zraku, zdrava prehrana i praćenje tjelesnog rasta i razvoja.

Važnost zdrave prehrane

Pravilnom, kvalitetnom i raznovrsnom prehranom zaštićuje se zdravlje djece, postiže se rast i razvoj, pridonosi stjecanju pozitivnih prehrambenih navika od najranije životne dobi.

Kvaliteta i sigurnost namirnica te gotovih obroka svakodnevno se kontrolira od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uzimanjem uzoraka hrane s radnih površina i posuđa.