Savjetovalište za roditelje

Savjetovalište za roditelje u vrtiću nudi roditelju stručnu pomoć, savjete, konzultacije i podršku roditeljima u odgoju djece te stručna predavanja za roditelje. Savjetovalište za roditelje funkcionira prema dogovoru roditelja s odgojiteljom- ovisno o temi i potrebama roditelja.

Savjetovalište za roditelje u našem vrtiću vodi pedagoginja vrtića i konzultant za zaštitu mentalnog zdravlja dojenčadi, djece i adolescenata koja pruža pomoć, savjet i podršku roditeljima u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti i promicanja rasta i razvoja djeteta. Tako želimo povećati roditeljsku kompetenciju, poboljšati komunikaciju između djeteta i roditelja pružiti pomoć i podršku roditeljima pri odgoju  djeteta. Najčešće teme savjetovanja s pedagogom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, adaptacija na vrtić, primjereni odgojni postupci u obitelji, posebne potrebe djeteta – povremena ili trajna emocionalna stanja i/ili reakcije djeteta – razvojne faze postupci kod narušenih obiteljskih odnosa – razvod roditelja, tugovanje u djece i sl.