Savjetovalište za roditelje

Savjetovalište za roditelje u vrtiću nudi roditelju stručnu pomoć, savjete, konzultacije i podršku roditeljima u odgoju djece te stručna predavanja za roditelje.

U kvalitetnom vrtiću djelatnici su senzibilizirani za prepoznavanje specifičnih potreba roditelja tj. skrbnika djece te im omogućuju dobivanje odgovora na pitanja koja trenutno opterećuju njihovo roditeljsko funkcioniranje. U kvalitetno organiziranome vrtiću, roditelji-skrbnici djece i članovi obitelji uključuju se u zajedničko donošenje odluka vezanih uz razvoj, učenje i socijalni život djece u grupi.

Savjetovalište za roditelje u našem vrtiću vodi pedagoginja vrtića i konzultant za zaštitu mentalnog zdravlja dojenčadi, djece i adolescenata koja pruža pomoć, savjet i podršku roditeljima u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti i promicanja rasta i razvoja djeteta. Tako želimo povećati roditeljsku kompetenciju, poboljšati komunikaciju između djeteta i roditelja pružiti pomoć i podršku roditeljima pri odgoju svog djeteta. Savjetovalište za roditelje funkcionira prema dogovoru roditelja s pedagogom- ovisno o temi i potrebama roditelja. Najčešće teme savjetovanja s pedagogom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, adaptacija na vrtić, primjereni odgojni postupci u obitelji, posebne potrebe djeteta – povremena ili trajna emocionalna stanja i/ili reakcije djeteta – razvojne faze postupci kod narušenih obiteljskih odnosa – razvod roditelja, tugovanje u djece i sl.