Rano učenje engleskog jezika

Rano učenje engleskog jezika

U Nacionalnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, koji je temeljni dokument RH za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, komunikacija na stranim jezicima postavljena je kao ključna kompetencija za cjeloživotno učenje. Vodeći se time, kroz redoviti odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću Princeza, rad s predškolcima provodi se uz Program ranog učenja engleskog jezika.

Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje. Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima.

Sadržaj i aktivnosti rada planiraju se u skladu s interesima i potrebama djeteta, a polaze od aktualnosti iz svakodnevnog djetetovog života, neposredne okoline, društvenih događanja, blagdana i drugo. Dijete će kroz svakodnevne aktivnosti situacijskim učenjem engleskog jezika usvajati sljedeća znanja i vještine značajne za osnovnu komunikaciju, npr.:

  • učiti pozdraviti, predstaviti se imenom, reći svoju dob i adresu stanovanja
  • predstaviti članove obitelji, imenovati prostore u kući i pripadajući namještaj
  • učiti postaviti pitanja, zatražiti nešto i zahvaliti na dobivenom, prepoznati opasnu situaciju, tražiti pomoć na engleskom jeziku
  • sudjelovati u razgovoru: odgovoriti na pitanja koja se odnose na svakodnevne aktivnosti
  • brojiti na engleskom jeziku, imenovati boje, znati englesku abecedu
  • učiti imenovati hranu, blagdane, proslave rođendana, valentinova, …
  • imenovati životinje, razlikovati domaće životinje od divljih životinja
  • znati nabrojati dijelove tijela, povezati sa svakodnevnom higijenom tijela.

Program ranog učenja engleskog jezika u našem vrtiću temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi.

Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima.