Radionice za roditelje u našem vrtiću

Roditeljstvo je moguće shvaćati kao proces koji od roditelja zahtijeva prilagodbu, rast i sazrijevanje te stalno učenje novih vještina kao što su taktična i asertivna komunikacija, pregovaranje, nenasilno rješavanje problema, vođenje i sl. kako bi taj proces mogao nesmetano teći. Pedagoški kompetentan roditelj je onaj koji ima kontrolu nad svojim roditeljstvom i odnosom s djetetom te se u toj svojoj ulozi dobro osjeća. Veći doživljaj osobne kompetentnosti rezultira i većim ukupnim zadovoljstvom samim sobom stoga je pitanje percepcije osobne kompetentnosti u obiteljskom (roditeljskom) području života od izuzetne važnosti za ukupno zadovoljstvo životom pojedinca.

Tijekom godine vrtić Princeza organizira različite radionice za roditelje. Najčešće su to tematske radionice na kojima se obrađuju aktualne teme o roditeljstvu, odgoju i obrazovanju djece, psihofizičkom rastu i razvoju djece i slično. Osim toga, odrađuju se i radionice vezane za svečanosti, blagdane i projekte u vrtiću na kojima sudjeluju djeca i roditelji.