Polazak u školu

Kako možete pomoći svom djetetu da lakše krene u školu

Polazak u školu ne treba biti težak

Polazak u školu

Polazak u školu predstavlja novo razdoblje u životu svakog djeteta, a i djeteta. Kao što se već zna, škola je po mnogočemu drugačija od vrtića. Dijete će u školi većinu vremena sjediti i slušati, od njega će se zahtjevati vise pažnje i uključenosti u aktivnosti te će se njegova sposobnost i rad po prvi put vrednovati. Dakle, kako bi dijete bez većih poteškoća uspjelo preći iz vrtića u prvi razred, potrebna je određena psihofizička spremnost.

Psihofizička spremnost je kombinacija različitih sposobnosti, vještina, znanja, navika i motivacije koji čine različite aspekte dječjeg razvoja. To su  tjelesni, socio-emocionalni, spoznajni te jezično-govorni razvoj.

NIKADA NEMOJTE PLAŠITI DIJETE ŠKOLOM, POŠTENIJE JU JE PREDSTAVITI U REALNOM SVJETLU!

 • Tjelesna spremnost

  Odnosi se na vještinu koordiniranih pokreta i ravnoteže u svim oblicima prirodnog kretanja (od krupne motorike - hodanje, trčanje, penjanje, kolutanje, hvatanje, do fine motorike - pokretljivosti šake, okulomotorna koordinacija, grafomotorika), dobru tjelesnu razvijenost (visina, težina), razvijenost vida i sluha.
 • Spoznajna spremnost

  Odnosi se na opća znanja o sebi, obitelji, prirodi i prirodnim pojavama, razumijevanje prostornih, vremenskih i količinskih odnosa, vizualnu percepciju, pamćenje, logičko zaključivanje, imenovanje boja. Očekivano trajanje pažnje je 15-20 minuta.
 • Socio-emocionalna spremnost

  Uključuje kontrolu emocija (emocionalne reakcije koje su primjerene situaciji), sposobnost odgađanja zadovoljenja svojih želja i potreba. Od djeteta se očekuje da bude samostalno, samopouzdano, sigurno u sebe, da ima pozitivnu sliku o sebi.
 • Govorno-jezična spremnost

  Odnosi se na potpunu usvojenost gramatičkih pravila, čisto izgovaranje glasova, rastavljanje riječi na glasove i njihovo spajanje u riječ (glasovna analiza i sinteza), razumijevanje verbalnih uputa, samostalno verbalno izražavanje, razvijenost rječnika. Razvoj govora ovisi o socijalnom okruţenju, iskustvu i odgoju. Kako će dijete komunicirati govorom ovisi o govornom modelu, prvenstveno u obitelji.

Ako stvaramo stimulirajuće okruženje u kojem se podržava dječja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo, stvaramo dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka - prvaka.

Kako možete pomoći svom djetetu?

Razvoj tjelesne spremnosti t

Omogućite djetetu puno različitih oblika kretanja (trčanje, koturaljkanje, voţnja biciklom, skakanje, vučenje, vrtnju, spuštanje, ljuljanje, penjanje,..), boravak i igru u prirodi
➢Omogućite djetetu crtanje, slikanje, izrezivanje, lijepljenje, nizanje perlica, modeliranje tijesta / gline, zakopčavanje dugmadi, guljenje voća prstima (naranče, mandarine) i bilo koje druge aktivnosti koje uključuju mišiće prstiju i šake kako bi se poticao razvoj fine motorike tj. grafomotorike.

Omogućite djetetu puno različitih oblika kretanja (trčanje, koturaljkanje, voţnja biciklom, skakanje, vučenje, vrtnju, spuštanje, ljuljanje, penjanje,..), boravak i igru u prirodi
➢Omogućite djetetu crtanje, slikanje, izrezivanje, lijepljenje, nizanje perlica, modeliranje tijesta / gline, zakopčavanje dugmadi, guljenje voća prstima (naranče, mandarine) i bilo koje druge aktivnosti koje uključuju mišiće prstiju i šake kako bi se poticao razvoj fine motorike tj. grafomotorike.

Razvoj socio-emocionalne spremnosti t

Razgovarajte o tome kako se dijete osjeća!
Budite podrška u izražavanju svih djetetovih emocija.
➢Ne opterećujte dijete svojim prevelikim očekivanjima, naglasak stavite na trud, a manje na uspjeh.
➢Potičite suradnju s drugom djecom.
➢Potičite djetetovu samostalnost (briga o sebi, služenje telefonom, uzimanje obroka,..)
➢Zadužite dijete sitnim zadacima (spremanje, sudjelovanje u pripremi obroka, briga o biljci, kućnom ljubimcu, odlazak u trgovinu,...)

Razgovarajte o tome kako se dijete osjeća!
Budite podrška u izražavanju svih djetetovih emocija.
➢Ne opterećujte dijete svojim prevelikim očekivanjima, naglasak stavite na trud, a manje na uspjeh.
➢Potičite suradnju s drugom djecom.
➢Potičite djetetovu samostalnost (briga o sebi, služenje telefonom, uzimanje obroka,..)
➢Zadužite dijete sitnim zadacima (spremanje, sudjelovanje u pripremi obroka, briga o biljci, kućnom ljubimcu, odlazak u trgovinu,...)

Razvoj spoznajne spremnost t

Obogatite iskustvo svog djeteta, vodite ga u obilazak grada, muzeja, kazališta, sela i prirode.
➢Usmjeravajte pažnju na događanja u prirodi, društvenoj okolini
➢Igrajte društvene igre
➢Listajte i čitajte zajedno s djetetom dječje časopise, slikovnice, knjige
➢Razvijajte radoznalost djeteta i podržavajte inicijativu u traženju odgovora.

Obogatite iskustvo svog djeteta, vodite ga u obilazak grada, muzeja, kazališta, sela i prirode.
➢Usmjeravajte pažnju na događanja u prirodi, društvenoj okolini
➢Igrajte društvene igre
➢Listajte i čitajte zajedno s djetetom dječje časopise, slikovnice, knjige
➢Razvijajte radoznalost djeteta i podržavajte inicijativu u traženju odgovora.

Razvoj govorno-jezične spremnosti t

Razgovarajte s djetetom potpunim rečenicama.
➢Potičite ga na samostalno prepričavanje sa što više detalja (događaja, priča, filmova)
➢Svaku situaciju koristite za bogaćenje rječnika (imenovanje, opisivanje,..)
➢Ukoliko primijetite određena odstupanja u govoru (npr. nečisto izgovaranje nekih glasova), svakako se obratite logopedu.

Razgovarajte s djetetom potpunim rečenicama.
➢Potičite ga na samostalno prepričavanje sa što više detalja (događaja, priča, filmova)
➢Svaku situaciju koristite za bogaćenje rječnika (imenovanje, opisivanje,..)
➢Ukoliko primijetite određena odstupanja u govoru (npr. nečisto izgovaranje nekih glasova), svakako se obratite logopedu.

Da li je potrebno da dijete nauči čitati i pisati prije polaska u školu? t

Nije potrebno! U vrtiću se razvijaju predčitalačke i grafomotoričke vještine koje uključuju; prepoznavanje slova abecede i povezivanje s glasovima,
glasovna analiza i sinteza, prepoznavanje glasova u riječi, prepoznavanje ispravnog oblika slova te pravilno držanje olovke što je temelj za usvajanje čitanja i pisanja.

Nije potrebno! U vrtiću se razvijaju predčitalačke i grafomotoričke vještine koje uključuju; prepoznavanje slova abecede i povezivanje s glasovima,
glasovna analiza i sinteza, prepoznavanje glasova u riječi, prepoznavanje ispravnog oblika slova te pravilno držanje olovke što je temelj za usvajanje čitanja i pisanja.